สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ณ ห้อง ๕๕๐๑ ชั้น ๕ อาคาร ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน ห้องประชุม หมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓ เพื่อพิจารณากรอบและข้อเสนอแนะ..

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน โดย พลโท เดชา ปุญญบาล ประธาน กมธ. ปฏิรูปการแรงงาน ห้อง ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย