สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำหรับการสัมมนา สปช.ในวันนี้ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยตามกรรมาธิการจำนวน ๑๘

สำหรับการสัมมนา สปช.ในวันนี้ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยตามกรรมาธิการจำนวน ๑๘ คณะ เพื่อแสดงแนวคิดภายใต้หัวข้อ “เราจะนำผลจากภาพอนาคตที่ฝันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร” เพื่อนำผลจากภาพอนาคตที่ฝันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร และในเวลาประมาณ 15.30 น.ประธาน สปช.พร้อมด้วยสมาชิก สปช.จะร่วมกันแถลงข่าว...และเช้านี้แต่ละกลุ่มนำเสนอ#‪#‎ความฝันอนาคตประเทศไทย‬ ใน ๒๐ ปีข้างหน้าที่จะส่งมอบให้ลูกหลาน โดยมีโจทย์ ดังต่อไปนี้
๑. การลดความเหลื่อมล้ำ : ทางเศรษฐกิจ : ทางด้านการเข้าถึงการศึกษา : ทางด้านการเข้าถึงทรัพยากร
๒. สังคมแห่งพลังปัญญา การใช้ข้อมูลความรู้เพื่อแก้ปัญหา สร้างมูลค่าและคุณค่า เป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
๓. ชุมชนเข้มแข็ง ลดอำนาจรัฐส่วนบน ขยายอำนาจฐานการเมืองส่วนล่าง สร้างสมดุลระหว่างภาคการเมือง ราชการและปราชน
๔. ระบบทุนที่ดี (ทุนสัมมา) มีความเป็นธรรม ไม่ผูกขาด มีธรรมาภิบาล เป็นทุนที่รับใช้สังคม
๕. พลเมืองไทยมีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม วินัย ภาคภูมิใจในความเป็นไทยรับผิดชอบ เห็นแก่ส่วนรวม สุขภาพดี
๖. ระบบกฎหมายเป็นธรรม มีการบังคับใช้เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ
๗. สังคมพหุวัฒนธรรมคนอยู่ร่วมกันได้บนความหลากหลาย เกื้อกูลแบ่งปัน
๘. ระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
๙. การลดทุจริตคอรัปชั่น
๑๐. ระบบที่มีการคัดกรอง"คนดี" เข้าสู่การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
๑๑. การกระจายอำนาจและกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจออกจากส่วนกลาง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads.txt

google.com, pub-4865607100783107, DIRECT, f08c47fec0942fa0