สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สปช. สรุปออกเป็น ๑๑ ประเด็นสำคัญ ในการปฏิรูปประเทศ

แถลงข่าวหลังการเสร็จสิ้นสัมมนา...สรุปออกเป็น ๑๑ ประเด็นสำคัญ และแต่ละกลุ่มเห็นตรงกันในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำในโอกาส ส่วนอีก ๑๐ประเด็นสำคัญที่แบ่งกลุ่มระดมความเห็นและนำเสนอประกอบด้วย ระบบทุนที่มีธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันได้เป็นผู้นำในภูมิภาค ระบบกฎหมายที่เป็นธรรม การลดทุจริตคอร์รัปชั่น การกระจายอำนาจและศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ พลเมืองมีคุณภาพคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็งสมดุลอำนาจระหว่างส่วนบนอละส่วนล่าง สังคมพหุวัฒนธรรม สังคมแห่งพลังปัญญา ระบบคัดกรองคนดีเข้าสู่การเมืองทุกระดับ สำหรับประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำส่วนใหญ่เห็นตรงกันในการเริ่มปฏิรูปลดความเหลื่อมล้ำทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และการศึกษา โดยให้มีการปฏิรูปการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพิ่มสวัสดิการและค่าตอบแทนครู รวมถึงการเพิ่มคุณภาพ การใช้นโยบายคลัง- ภาษีอย่างเป็นธรรม การทำให้คนจนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น การใช้นโยบายทางการเงินอย่างเหมาะสม และการจัดสรรที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ในส่วนประเด็นการสร้างสังคมแห่งพลังปัญญาด้วยจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ยกเลิกกฎหมาย อุปสรรค ที่เป็นปัญหาต่อการบริหารจัดการ ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นและการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น... คาดว่าการจัดสรรกรรมาธิการทั้ง ๑๘ คณะ เรียบร้อยแล้ว โดยในวันพรุ่งนี้ ช่วงเช้า(๑๑ พ. ย.) จะนำรายชื่อของแต่ละคณะเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อรับรอง จากนั้นในช่วงบ่ายจะให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะได้ประชุมเพื่อเลือกประธานและรองประธาน ส่วนวิป จะมี ๒๕ คน ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมาธิการวิสามัญแต่ละคณะ และส่วนหนึ่งมาจาก สมาชิก สปช. ที่สมัครเข้ามา ส่วนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำ สปช. จะมองถึงโครงสร้างการปฏิรูป รวมถึงกฎหมายที่มีความเร่งด่วน ซึ่งจะมองถึงผลในระยะยาว ๒๐ ปี โดยจะมีการเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นประชาชน และเวทีเฉพาะด้านที่มีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเสนอความเห็นและช่วยคัดกรองความเห็นที่ได้จากเวทีสาธารณะ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ....ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads.txt

google.com, pub-4865607100783107, DIRECT, f08c47fec0942fa0