สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ประธานอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สปช. และ คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ณ ห้อง ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
‪#‎พิจารณารายงานเรื่อง‬ : การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและร่าง พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ...

ปาฐกถาพิเศษ บทบาทของข้าราชการท้องถิ่น การตอบแทนพระคุณแผ่นดิน
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ประชุมคณะอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง : การจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ โดย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานอนุฯ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย