สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

รวมผลงานสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

การศึกษาดูงานที่ กรุงโซล เกาหลีใต้ โดยสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย 

รายการท้องถิ่นสนทนา ช่องมหาดไทยแชนแนล สัมภาษณ์ นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ...
รายการห้องข่าวสุดสัปดาห์ 23 ก.พ. 2556ความเหลื่อมล้ำ ของสังคมไทยสรณะ เทพเนาว์ จะทำอย่างไรเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำฯประมวลภาพกิจกรรมสมาคมเพลงมาร์ทเทศบาล จัดทำโดยสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย