สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑

วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ....พิจารณาเสร็จแล้ว โดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ได้นำเสนอร่างข้อบังคับการประชุมฯ ซึ่งมีจำนวน ๑๔๓ มาตรา ต่อที่ประชุม
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ แสดงความยินดี นายสุธี มากบุญ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น"รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย" ม.ท.๒ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และก.อบต.) พร้อมฝากประเด็นปัญหาการปฏิรูปท้องถิ่นในอนาคต โดยมี นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สปช. ด้านการปกครองท้องถิ่น และ นายประวิทย์ เปรื่องการ ผู้อำนาวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ สถ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads.txt

google.com, pub-4865607100783107, DIRECT, f08c47fec0942fa0