สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอเรียน เพื่อน ๆ พี่น้อง ที่รักทุกท่าน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นาย สรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม


ขอเรียน เพื่อน ๆ พี่น้อง ที่รักทุกท่าน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นาย สรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  โดย ท่าน ปลัดสรณะ เทพเนาว์ จะเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  ท่านใดมีเวลาว่างเรียนเชิญ ที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม นะครับ

อ.สถ.คนใหม่สั่ง เงินเดือน 4 % ต้องจบเดือนนี้


-ในการมาบรรยายที่โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ของ พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผอ.ส่วนประสานการถ่ายโอนและมาตรฐานตำแหน่ง สำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่ (นายจรินทร์ จักกะพาก) ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องปรับตามมติครม.ร้อยละ 4 ได้สั่งการต่อที่ประชุมว่า เดือนนี้ ให้จบ ในส่วนของผู้ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารระดับ ๖/๗ สำหรับสายงานบริหารให้รอการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยต่อไป
-ฉะนั้น ปลายเดือนนี้ หาก ก.กลาง เห็นชอบ ตามคำสั่งของ อ.สถ.คนใหม่ คาดว่า เดือนพฤศจิกายน น่าจะสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของ ก.จังหวัด และเดือนธันวาคม 2558 สายปฏิบัติตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา น่าจะได้ตกเบิกย้อนหลัง 1 ปีเต็ม พอดิบพอดีกับ โบนัสปี 2558 ออกในเดือนธันวาคมด้วยเช่นกัน ต้อนรับปีใหม่ 2559 "ยินดีด้วยครับน้องๆ ทุกท่าน"

แหล่งข่าว ป.พิพัฒน์ https://www.facebook.com/phiphatw

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย