สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หนังสือขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการเผยแพร่ภาพออกอากาศ โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่" นั้น กระผมในฐานะนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน ครับอภิปราย : คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา วาระการปฏิรูปที่ ๑๙ การกีฬา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

อภิปราย : คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา วาระการปฏิรูปที่ ๑๙ การกีฬา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

บันทึกเทป โดย ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกนายกรัฐมนตรี
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
และสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง "ยุทธศาสตร์การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


บทความพิเศษ การเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริหารงานท้องถิ่น

ข่าว นสพ.สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๒๒๖๖๒ <คอลัมน์การเมืองท้องถิ่น>~หน้า ๑๐ ‪#‎บทความพิเศษ‬ โดย
สรณะ เทพเนาว์
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ : ด้านการปกครองท้องถิ่น
‪#‎นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย‬

มาตราไหน ประเด็นใด จ่อทบทวน ลดแรงต้าน


การปฏิรูป การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ข่าวหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ (กรอบบ่าย) ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑๓๕๖๓ หน้า ๒๗ คอลัมน์ <ปกครองท้องถิ่น>

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย