สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การสมัครสมาชิก และกรรมการบริหาร สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

1. ต้องการสมัครเป็นสมาชิกพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่ ฟรี***


2. ต้องการสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคม (ต้องเป็์นสมาชิกตามข้อ 1 ก่อนนะครับ )
 คณะกรรมการบริหารสมาคมประกอบไปด้วย...
1.ฝ่ายวิชาการ 
2.นายทะเบียน
3. เหรัญญิก 
4.บรรณารักษ์
5. ประชาสัมพันธํ 
6.ปฏิคม
7. เลขาธิการ 
รวมกันได้ไม่เกิน 20 คน 
และอนุกรรมการตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  แยกเป็นราย ภูมิภาค และรายจังหวัดครับ 
1.ภาค เหนือ
2.ภาค อีสาน
3.ภาคกลาง
4.ภาคตะวันออก
5.ภาคใต้
 ท่านที่ต้องการสมัคร เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการให้ ระบุดังนี้ครับ 

ชื่อ สกุล .......................... ตำแหน่ง .....................................
สถานที่ทำงาน...............................................................................อำเภอ....................จังหวัด .............
รหัสไปษณีย์..............................
เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ทันที................................................
ไอดีไลน์หรือ เบอร์ไลน์.......................................................................
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (ระบุเลยครับ )............................................

เสริ็จส่งมาที่ เมล์ tessaban2009@gmail.com  .ให้ระบุหัวเรื่อง ว่า กรรมการบริหารสมัคร......

ads.txt

google.com, pub-4865607100783107, DIRECT, f08c47fec0942fa0