สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เรียน ทุกท่าน ถ้าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความเห็นใดๆ กับสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯท่านอื่นๆ กรุณา แลกเปลี่ยนกันได้ที่ เฟสบุคแฟนเพจ ของสมาคมฯครับ คลิกที่นี่ 

1 ความคิดเห็น:

  1. ท้องถินเปิดสอบแล้ว ดูวิธีการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบได้ที่หน้าเวบนะครับ

    ตอบลบ

นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพนมไพร ปารมี กรรมการฝ่ายวิชการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย