สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย รายงานตัวในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. กระผมมารายงานตัวในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กระผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการโปรดเกล้าฯรับไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเพื่อจักได้ประพฤติตนตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น ครอบคลุมทุกเรื่องของชีวิต ตั้งแต่ความประพฤติส่วนตัว การรู้จักควบคุมจิตใจและความมีสติ การพยายามเอาชนะอุปสรรค การรับสิ่งที่ดีของผู้อื่นมาพัฒนาตนเอง การพัฒนาความคิดให้ก้าวหน้าทันสมัย การรู้จักสำรวมกายใจ การประหยัด ไปจนถึงการทำงานเพื่อสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจธรรมชาติของคนในสังคม การรักษาดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การน้อมนำพระบรมราโชวาทไปประพฤติปฏิบัติตามจะทำให้ชาติไทยของเราเจริญมั่นคงก้าวหน้า...ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐสภาที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการมารายงานตัวในครั้งนี้ และสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือกำลังใจจากเพื่อนๆและครอบครัวที่อยู่เคียงข้างกระผม คอยให้กำลังใจเสมอมา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads.txt

google.com, pub-4865607100783107, DIRECT, f08c47fec0942fa0