สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

Quick win ตัวจริงยื่นต่อท่านศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

 
นายสรณะ เทพเนาว์ นายสยุมพร ลิ่มไทย พันเอกสิรวิชญ์ นาคทอง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ยื่นเสนอกฎหมายต่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเดินหน้าร่างกฎหมาย ๔ ฉบับ ได้รับคำแนะนำจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย และได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รศ.ดร.เจตฎ์ โทณวนิก กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อาทิ กฎหมาย
๑. ร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ....
๒. ร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายรายได้ อปท. พ.ศ....
๓. ร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ....
๔. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ....
ซึ่งค้างในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินหน้ากฎหมายปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในลักษณะเร่งด่วน(Quick win)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads.txt

google.com, pub-4865607100783107, DIRECT, f08c47fec0942fa0