สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่
กิจกรรมสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน"

โครงการ
แบบตอบรับ
หนังสืออนุญาติจากกรม
หนังสือเชิญ

 กำหนดการ
โครงการ
แบบตอบรับ
หนังสืออนุญาติจากกรม
หนังสือเชิญ

 กำหนดการ
โครงการ
แบบตอบรับ
หนังสืออนุญาติจากกรม
หนังสือเชิญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น