สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่
กิจกรรมสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การสมัครสมาชิก และกรรมการบริหาร สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

1. ต้องการสมัครเป็นสมาชิกพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่ ฟรี***


2. ต้องการสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคม (ต้องเป็์นสมาชิกตามข้อ 1 ก่อนนะครับ )
 คณะกรรมการบริหารสมาคมประกอบไปด้วย...
1.ฝ่ายวิชาการ 
2.นายทะเบียน
3. เหรัญญิก 
4.บรรณารักษ์
5. ประชาสัมพันธํ 
6.ปฏิคม
7. เลขาธิการ 
รวมกันได้ไม่เกิน 20 คน 
และอนุกรรมการตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  แยกเป็นราย ภูมิภาค และรายจังหวัดครับ 
1.ภาค เหนือ
2.ภาค อีสาน
3.ภาคกลาง
4.ภาคตะวันออก
5.ภาคใต้
 ท่านที่ต้องการสมัคร เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการให้ ระบุดังนี้ครับ 

ชื่อ สกุล .......................... ตำแหน่ง .....................................
สถานที่ทำงาน...............................................................................อำเภอ....................จังหวัด .............
รหัสไปษณีย์..............................
เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ทันที................................................
ไอดีไลน์หรือ เบอร์ไลน์.......................................................................
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (ระบุเลยครับ )............................................

เสริ็จส่งมาที่ เมล์ tessaban2009@gmail.com  .ให้ระบุหัวเรื่อง ว่า กรรมการบริหารสมัคร......


สวัดสครับท่านที่เห็นพ้องผมของนำเสนอ วิธีการกำหนดเส้นทางไปสู่ การตั้งพรรคการเมือง ในนานของ ข้าราชการท้องถิ่นเรานะครับ
เพื่อเข้าไปกำหนดนโยบายในการ บริหารท้องถิ่น ให้เป็นจริงเป็นจังกันเสียที โดยการแก้ไข กฎหมาย ระเบียบต่างๆให้ ข้าราชการท้องถิ่น
ได้มีโอกาศ เข้าไปเป็น อธิบดีกรมส่งเสริม ไปเป็น ข้าราชการของกรมส่งเสริม ผอ.สำนัก ผอ.กอง ผอ.ส่วน ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ
คือเป็นการเปิดโอกาศให้ การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นไหลหลื่นไปหากันได้หมดจนถึง ระดับ กรมส่งเสริมที่เขาดูแลด้านนโยบาย
ทุกวันนี้ข้าราชการกรมส่งเสริมทำงานเหมือนเป็นงานฝากเพื่อที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งอื่น เช่นไปเป็น นายอำเภอ ไปเป็นรองผู้ ว่า ไปเป็นผู้ว่า
การทำงานจึงไม่ต่อเนื่องและไม่หลื่นไหล ติดๆขัดๆ ไปหมดเพราะการทำงานไม่ต่อเนื่องเป็นการทำเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่ตำแหน่งอื่นเฉย
กรมท้องถิ่นให้คนท้องถิ่นเข้าไปดูแลซิครับ เงินเดือนก็เอาเงินท้องถิ่นนี้แหล่ะ ขนาดกองทุนเงินรักษาพยาบาลเรายังทำได้ แล้ว ทำไมกองทุนเงินเดือนท้องถิ่นแห่งชาติจะทำไม่ได้
ดีเสียอีกหากต่อไป ข้าราชการท้องถิ่น ทุกตำแหน่งรับเงินจาก กองทุนเงินแห่งชาติแล้วต่อไป ใครจะย้ายไปไหน เงินเดือนมาก นายกจะไม่ได้รังเกียจ ขอให้เป็นคนเก่งมีฝีมือก็ไปอยู่ได้เลย นายก ไม่ต้องเอาเงินท้องถิ่นมาจ่ายเงินเดือน
แต่การทำงานต้องมีขั้นตอน จะก้าวสู้การตั้งพรรคการเมืองท้องถิ่น ในนานของ ข้าราชการท้องถิ่นให้เข็มแข็งและเป็นไปได้ และมีโอกาศได้จำนวน สส.แน่นอน คือ
1.ขอประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่าน ช่วย เชิญชวน เพื่อนข้าราชท้องถิ่นทุกตำแหน่งสมัครเป็นสมาชิก  **สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่เวบไซต์  นะครับ **
แล้วสมาคมฯจะจัดประชุมใหญ่ อบรมสัมมนาแนวทางการทำงานต่างๆ ที่สำคัญ คือการ **รักสามัคคี ส่งเสริม องค์กรเรา รวมกันเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน **
คุณสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมฯจะเกษียรแล้วครับ ท่านสนใจมี เวลา สละเวลาการทำงานได้ก็ สามารถเสนอตัว เพื่อ ลงเป็น นายกสมาคมฯได้ แต่ตำแหน่งนี้ โครตเสียสละเลยนะครับ ไม่มีเงินค่าตอบแทนให้มีแต่งานให้ทำ***
2.ปฏิรูป สหกรออมทรัพย์พนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือ สหกรณ์อื่นที่ ข้าราชการท้องถิ่นเราเป็นสมาชิก อยู่ เพราะมันคือแหล่งเงินทุนของเราจะไปสนับสนุนพรรคการเมืองเรา
-ส่งสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัคร เป็นกรรมการ สหกรณ์ทุก สหกรณ์  ในนานสมามคม ฯ (ให้เป็นมติที่ประชุมใหญ่ว่าจะส่งใครลงสมัครบ้าง)และให้สมาชิกสมาคมให้ความสนใจ มาเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ในวันเลือกตั้ง
กรรมการสหกรณ์ มีค่าตอบแทน เบี้ยประชุมทุกเดือน ครั้ง ละ 8,000 บาท  ตั้ง ที่ปรึกษาได้ 1 คน ได้เงินเดือน 8,000 บาท ตอนนี้ยังไม่แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ เรามีสิทธิ์เป็นกรรมการได้ถึง 6 คน มีวาระ 2 ปี  คิดง่ายๆ ค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยประชุม กรรมการสหกรณ์ต่อคนได้ 192,000 บาท
-ค่าเงินโบนัสประจำปี กรรมการสหกรณ์ต่อคน ได้ หลักล้าน บาท รวม 12 คนได้ไม่ต่ำกว่า 6,000,000  บาท ต่อ 2 ปี
- ค่าตอบแทน ที่ปรึกษา สหกรณ์ 192,000 บาท
เงินจำนวนนี้ถือเป็นตัวแทน สมาชิกสมคมฯต้องทำข้อตกลงกันก่อนลงสมัคร ให้ คืนให้
- คือเงิน ค่าตอบแทนกรรมการสหกรณ์  ครึ่งหนึ่ คือ 4,000x12x2 =96,000 บาท
-เงินโบนัสสหกรณ์ขอหมดเลย
-เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษา คือ 2,000x12x2 = 48,000 บาท
รวมเงินทุนที่จะได้ไปสนับสนุนการตั้งพรรรคการเมือง จาก แค่ตอบแทน กรรมการสหกรณ์จัดมาแค่สหกรณ์เดียวก็ ได้  ประมาณหลัก 6,000,000 บาท ต่อ 2 ปี แล้ว สหกรณ์อื่นอีกแหล่ะที่ ข้าราชการท้องถิ่นเราเป็นสมาชิกอยู่
- ส่งตัวแทนลงสมัคร ก.กลาง ใน นาน สมาคมฯ ขอค่าตอบแทน คืน มาสมาคมฯ ครึ่ง สนับสนุนพรรคการเมืองเรา

***ไม้เด็ด เข้าไปเป็นกรรมการสหกรณ์ได้แล้ว ขอแก้ไขวิธีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ทางไปรษณีย์เหมือน กรมการปกครอง ทีนี้เราไม่ต้องลงทุนมาเลือก กรรมการสหกรณ์ที่กรุงเทพแล้ว อยู่บ้านเลือกทางไปรษณีย์ สมาชิกอยู่ ที่เชียงราย ปัตตานี้ ก็เลือกได้ ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร
แล้ว เราก็จะกุมอำนาจ ใน สหกรณ์ได้ตลอดไป และจะมีเงินทุนไปสนับสนุนพรรค การเมืองเราตลอดไป
3.มีเงินทุนจาก ข้อ 2 แล้ว ก็ตั้งพรรคการเมืองท้องถิ่นไทย หรือชื่ออะไรก็มาคิดกันครับ  ก็อาศัย สมาชิกสมาคมพนักงานเทศบาลที่เรามีอยู่แล้วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โยกมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเรา ซึ่งเชิญหรือทำความเข้าใจกันไม่อยากทำผ่านการประชุม สัมมนาของสมาคมฯครับ
อย่างน้อยๆ เรามีเงิน มาแล้ว เป็นทุนค่าใช้จ่าย ประมาณปละ 6,000,000 บาท และก็จะมีส่วนที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งสนับสนุนอีก ทำกิจกรรมพรรคการเมือง
 แล้วก็ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้ง ครับ ให้เป็น มติพรรค แล้ว นำไป เสนอที่ประชุม สมาคมฯอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเราต้องระดม
คนที่จะลงคะแนนเสียงจากสมาชิกสมาคมฯ  มาคิดดูครับ ถ้าเรารักกันจริง สามัคคีกันจริง
ข้าราชการท้องถิ่น 1 คนอาจจะมี เมีย / สามี / ลูก / พ่อ /แม่  ก็อาจจะมีถึง 5 เสียงในคนๆเดียว แต่เรามี พนักงาน และลูกจ้างปัจจุบันรวมกัน ราว 300,000 คน ถ้าเราหาเสียงได้จากสมาชิกเราเองได้ คะแนน ผมว่าได้ หลักล้านเลยนะและการลงพื้นที่หาเสียงอีกละ นอกจากฐานสมาชิก แล้วปาร์ตี้จะไปไหนครับ เรามีโอกาศได้อยู่แล้ว
เพราะระบบใหม่ปาร์ตี้ลิส มีโอกาศได้ สส.เยอะมาก คือเขาคิดจากประชาชนมาลงคะแนนเสียงจริง ไม่ได้คิดขั้นต่ำ 5 % แล้ว นั่นคือทุกเสียงมีค่ายิ่งนักในระบบใหม่ คิดเล่นๆ ถ้าได้ 1 เปอร์เซ็นต์จะได้ สส.ถึง 4 คนครับ  การลงประชามติ ครั้งสุดท้ายของเรามีคนมาลงคะแนนเสียง  29,740,677 คน ถ้าในจำนวนนี้เราได้คะแนนเสียงมา 1 ล้านเสียงจะมี สส. ถึง 12 คน นะครับ
คิด คำนวนดูนะครับ ใครสนใจจะลง สส. มาตาม วิธีของผม ครับ
 พอได้ สส. ก็มีสิทธิ์ เสนอกฎหมาย ได้ สส.หลายคนก็มีสิทธิ์ต่อรอง รมต. แล้ว แค่การแก้ไขให้ อธิบดีกรมส่งเสริม ไปเป็น ข้าราชการของกรมส่งเสริม ผอ.สำนัก ผอ.กอง ผอ.ส่วน ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ
ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือครับ

***สั้นแค่ 3 ข้อ แต่ละข้อทำอยาก ขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ข้อ 2 ก็เริ่มยากแล้ว ต้องอาศัยคนจริงใจครับ ****
ปลัดที่เกษียร แล้่วก็ ลงสมัครในนาน พรรคเราได้ครับแต่ต้องหันกลับไปถามตนเองว่า ตอนอยู่ในตำแหน่ง ทำอะไรเพื่อพวกเราบ้าง ***

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น

#วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔ เรื่อง เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ปประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล
๓. การปฏิรูประบบการบริหารเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ
๔. การปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองลักษณะพิเศษ
อย่างไรก็ดี สปท. ก็ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในบางมาตราที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ปรับปรุงภายในระยะเวลาเจ็ดวัน นับตั้งแต่กฎหมายฉบับบนี้ผ่านความเห็นชอบจาก สปท. และ ครม. ภายในระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆ คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นสู่การปฏิรูปที่เราหวังไว้
ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นผ่านมายังคณะอนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดย นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานอนุกรรมาธิการ
‪#‎เรื่องพิจารณา‬
๑. พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ หมวดปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม
๒. พิจารณาศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓
‪#‎เวลา‬ ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานอนุกรรมาธิการ
#เรื่องพิจารณา : พิจารณาการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ โดยเชิญ นายพลเดช ปิ่นประทีป และ นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ร่วมประชุมในครั้งนี้...
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓
#เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ โดย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธาน แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ ชั้น ๕ อาคาร ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

‪#‎ประมวลภาพ‬ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙‪#‎ประมวลภาพ‬ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ ห้องมารีนบอลรูม โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จัดโดย สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
สมาคมพนักงานฯ ขอขอบคุณ
- ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
- อดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน ตลอดทั้งผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ทุกท่าน ครับ...

ประชุม‬ : คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่‬ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ‪#‎ประชุม‬ : คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๓-๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
‪#‎เรื่องพิจารณา‬ : พิจารณาภาระกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยเชิญ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้