สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านได้โปรดเข้ามากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อ จริง นามสกุลจริง รายละเอียดอื่นๆของท่าน เนื่องจาก สมาคมฯจะจัดทำบัตรสมาชิกใหม่ให้กับทุกท่านโดยเป็นระบบมาตรฐานและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีแถบแม่เหล็ก และจะใช้เป็นบัตร สะสมแต้มในการเข้าร่วมรายการต่างๆ กับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯทั้งเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องและสามารถติดต่อข้อมูลข่าวกับสมาชิกได้สะดวกรวดเร็ว ช่วงนี้สมาคมฯเปิดรับสม้ครสมาชิกใหม่ฟรีในระบบออนไลน์ ขอให้ท่านได้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่นี่
กิจกรรมสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แนะนำน้องๆ ที่ต้องการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในองค์กรปกครองท้องถิ่นในปีนี้

แนะนำน้องๆ ที่ต้องการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในองค์กรปกครองท้องถิ่นในปีนี้ สำหรับท่านที่ไม่มีเวลา ไม่มีสตังค์ไปนั่งติว กับสถาบันติวต่างๆ (ซึ่งไปติวแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันเป็นเส้นทางในการแสวงหาความรู้ของแต่ละคน***) ผมแนะนำวิธีการอ่านหนังสือสอบด้วยตัวเองดังนี้ครับ สำหรับวิธีเตรียมตัว ถ้าท่านทำได้อย่างไรท่านก็ต้องสอบได้ครับ
1.ตั้งใจให้มั่นว่าท่านต้องการสอบ และต้องการสอบให้ได้ ***(จิตมุ่งมั่นครับ แล้วจะสำเร็จ)
1.1 ไปสมัครตำแหน่งที่เราต้องการที่ ที่เราชอบ ที่ตรงกับ ที่เราเรียนมา ดูจากวุฒิการศึกษาและ ที่ประกาศรับสมัคร ครับ
1.2 สมัคร แล้ว มาจัดตารางการอ่านหนังสือ ตาม ตำแหน่งที่เราจะสอบ ตามประกาศ สอบ ว่าเขาจะสอบวิชาอะไรบ้าง ให้จัดตารางอ่านหนังสือ ให้มีวันพัก 1 วัน ในสัปดาห์ เช่น จันทร์ - เสาร์ วันอาทิตย์หยุด ให้อ่านแบ่งเป็์น 2 ช่วง ๆ 2 ชั่วโมงรวมเป็น 4 ชั่วโมง ต่อวัน สำหรับคนที่ทำงาน เป็นลูกจ้างอยู่ตามหน่วยงานของรัฐ หรือทำงาน เอกชนอยู่แล้ว ***สำหรับท่านใดที่ไม่ได้ทำงาน ให้กำหนดเพิ่มอีก วันละ 2 ชั่วโมง เป็น ช่วง ดังนี้
1.3 ช่วงแรก 20.30 นถึง 22.30 น แล้วนอนพักผ่อนเลย
1.4 ช่วงที่สอง 04.00 - 06.00 น. แล้วเปิดดูข่าว เหตุบ้านการเมืองเมือง แล้วไปทำงาน ตามปกติ
1.5 สำหรับท่านที่ไม่ได้ทำงาน อ่านเพิ่ม 10.00-12.00 น. ช่วงบ่ายไปทำภารกิจส่วนตัวหรือ ช่วยเหลือผู้ปกครองทำงาน
***ห้ามหาข้ออ้างไปทำอย่างอื่นเพราะถ้าท่านไปติวจริงๆ ท่านก็ต้องนั่งติวทั้งวันอยู่แล้ว ***
2. ให้ออกกำลังกาย วันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ทำให้ตัวเองโปร่งผ่อนคลาย ไม่ต้องคิดอะไร เวลาทีเหมาะสม 16.30 ถึง 17.30 น.
3.อาบน้ำแต่งตัวชุดสบายๆ รับประทานอาหารเย็น และ นั่งดูข่าวทีวี เหตุบ้านการเมืองต่างๆ แล้วอ่านหนังสือตามตารางการอ่านหนังสือตามข้อ 1
**โดยมีแหล่งความรู้ดังนี้
3.1.หนังสือตัวอย่างข้อสอบเก่าจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ตามร้านขายหนังสือ ให้อ่านทุกข้อและแก้ไขประยุกต์ข้อสอบ ตามเหตุการณ์ปัจจุบ้น เพราะหนังสือบางเล่มอาจจะเก่า จนข้อมูลต่างๆเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ***จะดูได้ไงว่าเปลี่ยนแปลงไป ดู ข้อ 3.2
3.2 เปิด YouTube ดูนะครับ หลายสำนักพิมพ์ ติวเดอร์หลายท่านได้ ทำ วีดีโอการติว ไว้บน YouTube แล้ว ***ห้ามนอนดูเด็ดขาดให้ท่าน นั่งดูที่โต๊ะอ่านหนังสือ และทำการ จด หรือโน๊ต ย่อตาม YouTube ไปด้วยทุกวิชา และ นำมาอ่านทบทวน ***ท่านต้องจดนะครับ แล้ว ท่านจะจำและเข้าใจ
***ทำอย่างนี้จนถึงวันสอบนะครับ***
***ด้่วยความปรารถนาที่ ดี จาก ป.พนมไพร ปารมี ปลัดเทศบาลตำบลสามแยก กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 เปิดให้สมัครสอบแล้ว!!! 21,605 อัตรา


เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

ตำแหน่งและอัตราว่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา แบ่งเป็น
1. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง 11,838 อัตรา
2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 33 ตำแหน่ง 7,864 อัตรา
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 25 ตำแหน่ง 1,903 อัตรา


วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

24 เมษายน ของทุกปีคือวันเทศบาล


กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น"วันเทศบาล" และได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี เช่น การทำบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน ในปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้จัดให้มีโครงการวันเทศบาลขึ้น เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วกัน โดยมีกิจกรรมพิเศษ เช่น ทำบุญตักบาตร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และจัดบอร์ดแสดงผลงาน

https://youtu.be/TdFTY2anrBk

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง “มุมมอง : ทัศนะบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติต่อการปฏิรูปกฎหมายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

ร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”

กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ สัมมนาเชิงวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย 21 มีนาคม 2560

บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การทุจริต/ความโปร่งใส/การตรวจสอบของ สตง. ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต ๔.๐ (พ.ศ. ๒๕๗๕)”

ภารกิจการขับเคลื่อนปฏิรูป ๑๑ ด้านต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศและเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่น โดย แม่น้ำ ๓ สาย”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

ความก้าวหน้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นของระบบแท่ง , การปรับปรุงสายงาน , การเทียบตำแหน่ง

เรื่อง “มุมมอง : ทัศนะบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติต่อการปฏิรูปกฎหมายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล


การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ เลขา ป.ย.ป. ศาสตราจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ คนที่ ๑ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ ป.ป.ท. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ประธาน ก.ถ. สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
http://www.มวยไทยจตุรทิศ.com/s2560/projet60.pdf

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยืนยันการสัมมนาทางวิชาการสมาคมพนักงานเทศฯเดินหน้าเต็มที่ วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
#เวลา ๐๙.๐๕ - ๐๙.๕๕ นาฬิกา
รายการ #มองรัฐสภา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา NBTสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ดำเนินรายการโดย คุณสมาน งามโขนง
#ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางขับเคลื่อนการปฏิรูปท้องถิ่น ร่วมกับ คุณชาลี เอียดสกุล สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่น
และโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ เลขา ป.ย.ป. ศาสตราจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ คนที่ ๑ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ ป.ป.ท. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ประธาน ก.ถ. สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
   **ขณะนี้  วิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามกำหนดการได้ตอบรับการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ครบทุกท่านแล้ว ****

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

สัมมนาเชิงวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”2560

วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.         - ลงทะเบียน  รับกระเป๋าเอกสาร
                                      - พบปะกับคณะกรรมการบริหารสมาคมพนักงานเทศบาลแห่ง ประเทศไทย
                                        และรับชมผลงานวีดีทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                        ประกอบการบรรยาย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐  น.        กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ   

                                      โดย  l นายสรณะ  เทพเนาว์
   - นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
- สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

                                   l นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์
- นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
- อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

                                                l ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ  กงวรเวช
-   อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๔๕  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่น             โดย แม่น้ำ ๓ สาย” 

                                      โดย  l  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
-   รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐  น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... / ร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”

                                                                        l นายวัลลภ  พริ้งพงษ์
-   ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
            สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น.          ประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มุมมอง : ทัศนะบทบาท
                                      ฝ่ายนิติบัญญัติต่อการปฏิรูปกฎหมายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน”

                                      โดย  l  ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร  วิชิตชลชัย
                                                - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.         ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “บทบาทของรัฐธรรมนูญในการคลี่คลายวิกฤตการณ์  ทางการเมืองไทย”

                                      โดย  l  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์
-   ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐  น.        ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปในความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อกฎหมายที่จะต้องทำภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ”

                                      โดย   l  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม
- รองนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน
- ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์        
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน                   
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คตช. และการใช้ ม.๔๔ ต่อการทุจริตภาครัฐ” 

                                      โดย  l  นายประยงค์  ปรียาจิตต์ 
                                               - เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕  น.        พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๖.๓๐  น.         บรรยายพิเศษ เรื่อง “การทุจริต/ความโปร่งใส/การตรวจสอบของ สตง. ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

                                      โดย  l  นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส
-   ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๔๕  น.        ปาฐกถาพิเศษ “ภารกิจการขับเคลื่อนปฏิรูป ๑๑ ด้านต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศและเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ” 

                                      โดย  l  นายอลงกรณ์  พลบุตร
-   รองประธานสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ คนที่ ๑
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐  น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                                      โดย  l  นายจรินทร์  จักกะพาก
-   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐  น.         ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต ๔.๐  (พ.ศ. ๒๕๗๕)”

                                      โดย  l ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์
-   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
    ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการ
    สร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  น.         พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐  น.         บรรยายพิเศษ  เรื่อง “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

                                      โดย  l นายพงศ์โพยม  วาศภูติ
  - ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล                    
     ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
  - อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ              ปฏิรูปด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕  น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓”

                                      โดย  l นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย
-   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐  น.         บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นของระบบแท่ง , การปรับปรุงสายงาน , การเทียบตำแหน่ง , การประเมินผลการปฏิบัติงานของ   พนักงานจ้าง , ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติในสายอาชีพต่าง ๆ , องค์กรพิทักษ์ระบบ  คุณธรรม” 

                                      โดย  l นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ
-   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.         สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมพนักงานเทศบาล                                              แห่งประเทศไทย และปิดการสัมมนาฯ

***************************************************

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*** หนังสือขออนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและโครงการ  คลิกดาวน์โหลด***